PROCES SPRACOVANIA MLIEČKA

Spracovávanie mliečka

Na začiatku, keď  Vaše mliečko ku mne pricestuje, ho ošetrím a stabilizujem. Následne pridám prísady, ktoré ho zakonzervujú a podporia proces kryštalizácie. Takto spracované mliečko Vám odfotím a uverejním v albume Spracovávané objednávky pod Vašim číslom objednávky. Fotku uverejňujem v začiatkoch spracovávania, celkový čas potrebný na spracovanie je však 4-5 týždňov. Odfotené mliečko po úvodnom spracovaní ešte stále obsahuje vysoké percento vody a môžu sa v ňom ešte vyskytovať látky, ktoré môžu časom šperk poškodiť a preto mliečko ešte ďalej spracovávam, suším a kontrolujem. Na fotke vidíte mliečka od rôznych maminiek bezprostredne po spracovaní - farba každého je jedinečná. 

Záverečná kontrola  

Po všetkých konzervačných a stabilizačných procesoch, ktorými mliečko počas 5 týždňov prešlo, prišiel čas na jeho finálne spracovanie. Na konci piateho týždňa zmeriam zvyškovú vlhkosť a ak je vyhovujúca, tak môžem začať tvoriť z neho šperk. Mliečko mám po celý čas v sklade uložené a označené nielen pod Vašim menom, ale aj  pod Vašim jedinečným číslom objednávky, takže používam dvojitú kontrolu a nemôže dôjsť k zámene. Mliečko pred pečatením do šperku zomeliem ručne v mažiari na jemný prášok - v tejto fáze už je vidieť  finálnu farbu mliečka. Potrebné množstvo prášku si odvážim a zvyšok putuje naspäť do nádobky na archiváciu. Mliečko archivujem po dobu 2 rokov bezplatne.

Vytvorenie šperku

Výsledná farba hotového šperku závisí jednak od jedinečnej farby Vášho mliečka, ale aj od celkového množstva sušiny, ktoré napokon do živice primiešam. Na tieto pomery mám vytvorené  normy, ale tie sa nie vždy dajú dodržať  - niektoré mliečka totiž majú intenzívnu farbu, ale ďalšie sú polopriehľadné. Z takých mliečok musím pridať do živice viac sušiny, aby lôžko šperku nepresvitalo a výsledný šperk mal peknú mliečnu farbu. Toto navyšovanie podielu mliečka v živici však má aj svoje limity, keďže veľké množstvo pridaného mliečka negatívne ovplyvňuje tuhnutie živice a aj výslednú tvrdosť šperku. Preto je farba každého mliečneho šperku jedinečná.