Smernicu na spracovanie a ochranu osobných údajov, ktorou sa riadim, si viete prečítať a stiahnuť tu: