ŠPERK Z MLIEČKA

Záloha za spracovanie 20 ml mliečka je 40 e. 
Z tohto množstva mliečka sa dajú vytvoriť 3 veľké šperky (alebo viacej drobných) a zostane z neho aj na archiváciu. 
Za spracovanie mliečka platíte iba raz, aj keď si vyberiete viacero šperkov. Poplatok zahŕňa 5 týždňový proces spracovania mliečka, jeho pečatenie do neobmedzeného počtu šperkov z mojej ponuky (ak dodávate vlastný komponent, platíte poplatok za jeho vypĺňanie), vystavenie certifikátu autenticity  (na požiadanie) a tiež archiváciu nespotrebovaného spracovaného mliečka po dobu 2 rokov. Počas tejto doby si môžete doobjednať šperk iba za cenu komponentu.