PUNCOVÝ ÚRAD SR

Poslaním Puncového úradu SR ako orgánu štátnej správy v oblasti kontroly a označovania výrobkov z drahých kovov,  a obchodovania s drahými kovmi, je ochrana legitímnych záujmov občanov, ako aj výrobcov a obchodníkov. V rámci plnenia tohto poslania úrad kontroluje výrobky z drahých kovov, ktoré vstupujú na trh, alebo sú ponúkané na predaj na území Slovenskej republiky. Prostredníctvom výkonu puncovej inšpekcie tiež kontroluje dodržiavanie zákonom stanovených povinností u výrobcov a obchodníkov. 

PUNCOVÉ ZNAČKY

Všetky strieborné a strieborné pozlátené šperky, ktoré nájdete na tejto stránke, sú označené puncom 925 a tie, ktoré treba označiť podľa zákona (NR SR č 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov /puncový zákon/ a vyhlášky MH SR č. 119/2013 Z. z.) - budú označené aj mojou zodpovednostnou značkou MxD, ktorá mi bola pridelená puncovým úradom. Šperky z 925 striebra nad limit hmotnosti, ktorú určuje vyššie uvedený zákon, budú navyše označené aj štátnou značkou puncového úradu. Som uvedená aj v zozname registrovaných predajcov drahých kovov v SR, ktorý je vedený puncovým úradom SR.